Skip to main content

Zorgplicht werkgever

Wat moet je weten over de zorgplicht van een werkgever?
Bij Lumada Letselschade staan we voor jouw rechten op de werkvloer. Wist je dat jouw werkgever volgens de wet een zorgplicht heeft om een veilige werkomgeving te creëren? Deze zorgplicht is essentieel om werk gerelateerde ongevallen en letsel te voorkomen. Hier lees je alles over wat deze zorgplicht inhoudt en hoe jij kunt worden beschermd.

Wat houdt de zorgplicht van een werkgever in?
De zorgplicht van een werkgever betekent dat jouw werkgever verantwoordelijk is voor jouw veiligheid en welzijn tijdens het werk. Dit houdt in dat hij redelijke maatregelen moet nemen om risico’s op de werkplek te minimaliseren en ervoor moet zorgen dat je jouw werk veilig kunt uitvoeren.

Voorbeelden
Veiligheidsmaatregelen: Een werkgever moet zorgen voor de juiste veiligheidsvoorzieningen. Denk aan:

 • Beschermende uitrusting: Zoals helmen, veiligheidsschoenen, en handschoenen voor werknemers in de bouw of industrie.
 • Veiligheidsprocedures: Duidelijke instructies voor het werken met gevaarlijke stoffen of machines.
 • Onderhoud van apparatuur: Regelmatig controleren en onderhouden van machines om storingen en ongelukken te voorkomen.Voorbeeld: Als je in een magazijn werkt, moet je werkgever ervoor zorgen dat de heftrucks goed onderhouden zijn en dat er beschermende kleding wordt verstrekt om ongelukken te voorkomen.

Training en voorlichting: Het is belangrijk dat je goed wordt geïnformeerd over de risico’s van jouw werk en weet hoe je veilig kunt werken. Dit betekent:

 • Veiligheidstrainingen: Cursussen over hoe je veilig werkt met machines of gevaarlijke stoffen.
 • Voorlichtingssessies: Informatie over hoe je ergonomisch werkt om rugklachten te voorkomen, bijvoorbeeld bij kantoorwerk.Voorbeeld: Werk je met chemische stoffen? Dan moet je werkgever je training geven over hoe je deze veilig hanteert en welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen in geval van een lekkage.

Ergonomische werkplekken: Voor kantoormedewerkers moet de werkplek ergonomisch zijn ingericht. Dit betekent:

 • Verstelbare bureaus en stoelen: Om ervoor te zorgen dat je comfortabel en in een goede houding kunt werken.
 • Goede verlichting en ventilatie: Zodat je geen last krijgt van je ogen of luchtwegen.Voorbeeld: Als je veel achter de computer werkt, moet je werkgever zorgen voor een goede bureaustoel en een beeldscherm op de juiste hoogte om nek- en rugklachten te voorkomen.

Incidentenrapportage en naleving: Werkgevers moeten zorgen voor:

 • Registratie van incidenten: Bijhouden van ongevallen en bijna-ongevallen om ervan te leren en herhaling te voorkomen.
 • Naleving van regelgeving: Zorgen dat de werkomgeving voldoet aan de arbo-wetgeving en veiligheidsvoorschriften,Voorbeeld: Als er een ongeluk gebeurt, moet jouw werkgever dit rapporteren en maatregelen nemen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Wat als jouw werkgever zijn zorgplicht niet nakomt?
Als je werkgever de zorgplicht niet nakomt en je raakt hierdoor gewond, dan heb je mogelijk recht op schadevergoeding. In zo’n geval kan Lumada Letselschade je helpen bij:

 • Verzamelen van bewijs: Zoals foto’s, getuigenverklaringen, en medische rapporten.
 • Onderhandelen met de werkgever: Om een eerlijke compensatie te verkrijgen.
 • Juridische ondersteuning: Indien nodig, helpen we je met juridische stappen om jouw rechten te beschermen.

Jouw rechten en veiligheid
Het is belangrijk dat jij je bewust bent van jouw rechten op de werkvloer. Voel je vrij om jouw werkgever aan te spreken op veiligheidskwesties en verbeteringen voor te stellen. Een veilige werkplek is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar de uiteindelijke verplichting ligt bij jouw werkgever.

*Disclaimer: Deze informatie is bedoeld als algemene uitleg en vormt geen juridisch advies. Voor specifieke vragen over jouw situatie, neem contact op met ons team.

Heb jij NU vrijblijvend advies nodig?