Skip to main content

Hoe werkt aansprakelijkheid

Bij Lumada Letselschade begrijpen we dat aansprakelijkheid een cruciaal element is bij het verkrijgen van een rechtvaardige schadevergoeding na een ongeluk of incident. Maar hoe werkt aansprakelijkheid precies? In dit artikel leggen we de basisprincipes uit, zodat je beter begrijpt wat er komt kijken bij het bepalen van verantwoordelijkheid en het claimen van letselschade.

Wat is aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid betekent dat iemand verantwoordelijk wordt gehouden voor schade die een ander lijdt. In de context van letselschade betekent dit dat de persoon of partij die aansprakelijk is, de kosten moet vergoeden die voortvloeien uit het letsel of de schade. Deze kosten kunnen bestaan uit medische kosten, inkomstenderving, en andere vormen van schadevergoeding.

Soorten aansprakelijkheid

  1. Civiele aansprakelijkheid: Dit betreft de aansprakelijkheid tussen burgers onderling. Bijvoorbeeld, als iemand letselschade oploopt door een verkeersongeluk veroorzaakt door een ander, kan de veroorzaker civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.
  2. Werkgeversaansprakelijkheid: Werkgevers kunnen aansprakelijk zijn voor schade die werknemers oplopen tijdens hun werk. Dit geldt ook als de schade is veroorzaakt door een collega of door een ondeugdelijk werkmiddel.
  3. Productaansprakelijkheid: Fabrikanten en leveranciers kunnen aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door gebrekkige producten. Dit is relevant als je letselschade heeft opgelopen door een defect product.
  4. Aansprakelijkheid voor Gebouwen: Eigenaren van gebouwen of terreinen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door gebrekkig onderhoud of onveilige situaties.

Hoe wordt aansprakelijkheid bepaald?

Het vaststellen van aansprakelijkheid begint met het aantonen van onrechtmatigheid. Dit houdt in dat de veroorzaker een fout heeft gemaakt, bijvoorbeeld door een verkeersregel te overtreden of door nalatig te zijn in het onderhoud van een pand. Vervolgens moet er een verband worden aangetoond tussen deze fout en de opgelopen schade.

  1. Schade: Het moet duidelijk zijn dat er daadwerkelijk schade is geleden. Dit kun je aantonen met foto’s van een kapotte auto of met medische informatie van bijvoorbeeld een beenbreuk.
  2. Onrechtmatigheid: Er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad, zoals een overtreding of nalatigheid.
  3. Causaal Verband: Er moet een direct verband zijn tussen de onrechtmatige daad en de geleden schade.

Wat te doen bij letselschade?

Als je letselschade hebt opgelopen en denkt dat iemand anders daarvoor verantwoordelijk is, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Verzamel zoveel mogelijk bewijs zoals foto’s, getuigenverklaringen en medische rapporten.

Bij Lumada Letselschade staan wij klaar om jou door dit proces te begeleiden. Onze letselschadespecialisten beoordelen de situatie, helpen je bij het verzamelen van bewijs en staan je bij in het claimen van een passende schadevergoeding. Wij zorgen ervoor dat jouw rechten worden beschermd en dat je krijgt waar je recht op hebt.

Heb jij NU vrijblijvend advies nodig?