Skip to main content

Werkwijze

Je bent op zoek naar professionele hulp voor jouw letselschadezaak. Lumada Letselschade kan je hierbij kosteloos helpen. Waarschijnlijk ben je erg benieuwd naar het verloop hiervan. Om je inzicht te geven in de stappen van een letselschadezaak hebben we hieronder de stappen toegelicht.

Het belangrijkste in jouw letselschade zaak is dat we de verzekeraar (rechter) overtuigen van jouw onschuld. Daarom is het belangrijk dat we een dossier aanmaken over jouw letselschade. De medische bewijsstukken vormen hiervoor de basis. Naast de medische bewijsstukken verzamelen we ook gegevens over het ongeluk, je thuissituatie, je werksituatie etc. Omdat je nog niet precies  weet wat je allemaal moet verzamelen voor jouw dossier gaan we eerst met je in gesprek. Hieronder lichten we kort toe hoe jouw letselschadezaak ongeveer zal verlopen.

Stap 1 Vrijblijvend advies
Je kunt bij Lumada Letselschade altijd terecht voor een vrijblijvend advies over jouw letsel. Dit doen we meestal telefonisch. Mocht je naar aanleiding van het telefonisch advies starten met jouw letselschadezaak dan kunnen we diezelfde dag nog een intakegesprek inplannen.

Stap 2 Intakegesprek
Het intakegesprek vindt in veel gevallen telefonisch plaats. Tijdens het intakegesprek wordt het ongeval in kaart gebracht, maar ook jouw thuissituatie, jouw werksituatie etc. Dit doen we om een goed beeld te krijgen van jouw opgelopen schade. Na het intakegesprek ontvang je van ons machtigingen die ons in staat stellen jou te helpen bij jouw letselschadezaak.

Stap 3 Aansprakelijkstelling
Als de intake heeft plaatsgevonden, stelt Lumada Letselschade de voor jouw schade aansprakelijke partij aansprakelijk. Erkent de verzekeraar van de aansprakelijke partij dat zij aansprakelijk zijn, dan begint jouw letselschadezaak. Wij vragen in het begin ook altijd een voorschot voor je aan, zodat je daarmee al een deel van behandelingen kan betalen die niet door de verzekeraar worden vergoedt. Hierdoor kom je niet in de financiële problemen.

Stap 4 Dossierbehandeling na erkenning aansprakelijkheid
In deze fase werken wij aan het zo volledig mogelijk maken van jouw dossier. Tevens adviseert de letselschadespecialist van Lumada Letselschade je tijdens jouw herstelperiode. Wanneer je letselschade hebt opgelopen is het, behalve dat Lumada Letselschade je op de hoogte houdt, belangrijk dat jij ons op de hoogte houdt van alle ontwikkeling in je dossier. Dit kan te maken hebben met de aansprakelijkheid, de gemaakte kosten, jouw overige schade en je herstel. De verzekeraar verwacht namelijk van jou dat je laat zien dat je goed aan je herstel werkt.

In sommige gevallen is het niet duidelijk of de lichamelijke/ psychische klachten een gevolg zijn van het ongeval. Als dit zo is schakelt Lumada Letselschade een medisch adviseur in. De medisch adviseur schrijft een medisch advies die kan dienen als bewijs in jouw letselschadezaak. Hiermee kan aangetoond worden of jouw klachten door het ongeval komen of niet.

Zijn de kosten in de tussentijd hoger geworden en het je niet meer genoeg aan het voorschot dat je in het begin hebt ontvangen? Geef ons dat dan tijdig door en stuur ons je rekeningen. Dan vragen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuw voorschot bij de verzekeraar aan.

 

Stap 5 Vaststelling schadevergoeding
Op basis van een aantal posten maakt onze letselschadespecialist een definitieve vaststelling van de schadevergoeding. Hierin worden onder andere jouw medische kosten, verlies aan verdienvermogen, smartengeld en overige kosten meegenomen.

Stap 6  Afwikkeling dossier
Om jouw letselschadezaak af te wikkelen maakt Lumada Letselschade een regelingsvoorstel. Dit voorstel maken wij altijd in overleg met jou, de klant. Het is niet vanzelfsprekend dat dit voorstel in één keer wordt goedgekeurd door de verzekeraar. Het onderhandelen tussen onze letselschadespecialisten en de verzekeraar kost enige tijd. Mochten er zaken zijn die de zaak vertragen, dan zullen we je altijd op de hoogte brengen. Als het regelingsvoorstel eenmaal is goedgekeurd gaat de afwikkeling van jouw letselschadezaak snel. Je ontvangt dan een vaststellingsovereenkomst van ons met daarop het goedgekeurde voorstel. Zodra je de vaststellingsovereenkomst hebt getekend zal de verzekeraar de slotbetaling op jouw bankrekening storten. Hiermee is jouw letselschadezaak afgewikkeld.

 

Heb jij NU vrijblijvend advies nodig?