Skip to main content

Veelgestelde vragen

Waarom hoef ik niks te betalen aan Lumada Letselschade?
Zodra de aansprakelijkheid van jouw letselschadezaak is erkend heb je als slachtoffer altijd recht op een vergoeding van de redelijke kosten die je moet maken om de schade en de aansprakelijkheid vast te stellen. Dit is bepaald in het Burgerlijk Wetboek artikel 6:96. Bij deze vergoeding van de kosten zitten ook de kosten van de letselschadespecialist die jou bijstaat. Lumada Letselschade maakt tijdens jouw letselschadezaak natuurlijk kosten, maar deze kunnen wij na afwikkeling verhalen op de verzekeraar van de wederpartij.

Kan ik ook nog mijn schade verhalen als het ongeval twee jaar geleden plaats heeft gevonden?
Bij een verkeersongeval kun je jouw schade verhalen tot maar liefst drie jaar na het ongeval. Voor een bedrijfsongeval kan dit tot vijf jaar na het ongeval.

Kan ik mijn schade verhalen als ik een aanrijding heb gehad met een hert of ander dier?
Het hert heeft waarschijnlijk geen eigenaar en het is dan ook niet mogelijk om de schade te verhalen op de eigenaar van het dier. Wel kunnen we kijken of we het kunnen verhalen op uw SVI verzekering. Heeft het dier wel een eigenaar dan kunnen wij jou zeker bijstaan in jouw letselschadezaak. Twijfel je? Neem gerust contact met Lumada Letselschade op voor advies.

Waarom zou ik een letselschadespecialist inschakelen?
Lumada Letselschade heeft alle kennis in huis om jou te voorzien van een professioneel en kosteloos advies. We zijn een jong en flexibel team met passie voor ons vak. We zijn zeven dagen per week bereikbaar en zorgen dat onze service op jouw wensen wordt afgestemd.

Wanneer krijg ik mijn schade betaald?
Zie hiervoor het Stappenplan stap 6.

Wat is smartengeld?
Smartengeld is een tegemoetkoming in geld voor de geleden immateriële schade (leed, gederfde levensvreugde, verdriet, angst etc) die iemand heeft ondervonden (en dus een vorm van schadevergoeding). In het Nederlands recht kan smartengeld op grond van artikel 6:106 BW uitsluitend worden gevorderd:

  • als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel
  • als de betrokkene in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast,
  • als sprake is van het oogmerk om immateriële schade toe te brengen, dan wel
  • als sprake is van aantasting van de nagedachtenis van een familielid.

Heb jij NU vrijblijvend advies nodig?