Skip to main content

Wettelijke termijn afhandeling

Bij Lumada Letselschade begrijpen we dat een letselschadezaak vaak gepaard gaat met onzekerheid en stress. Een van de meest gestelde vragen is hoe lang het duurt voordat een letselschadezaak is afgerond. Hieronder geven we je een overzicht van de wettelijke termijnen en onze aanpak om je zo snel en effectief mogelijk te helpen.

Wettelijke termijnen voor letselschade afhandeling

Het afhandelen van een letselschadezaak is gebonden aan wettelijke termijnen en procedures die zijn vastgelegd om de rechten van de benadeelde te waarborgen.

  1. Meldingsplicht: De eerste stap in een letselschadezaak is het melden van de schade aan de tegenpartij of hun verzekeraar. Wettelijk gezien moet dit zo snel mogelijk gebeuren na het incident. In de praktijk betekent dit vaak binnen enkele dagen tot weken, afhankelijk van de omstandigheden.
  2. Reactietermijn van de verzekeraar: Zodra de melding is gedaan, heeft de verzekeraar een termijn van 3 maanden om een standpunt in te nemen. Tijdens deze periode onderzoekt de verzekeraar de claim en beoordeelt zij de aansprakelijkheid.

Termijn voor Schadevergoeding: Nadat de aansprakelijkheid is erkend, kan de exacte duur voor de volledige afwikkeling van de schade variëren. Dit hangt af van de complexiteit van de zaak, de herstelperiode, en de omvang van de schade. Eenvoudige zaken kunnen binnen enkele maanden worden afgerond, terwijl complexe zaken enkele jaren kunnen duren. Wettelijk is er geen maximale termijn voor de afwikkeling vastgesteld, maar de verzekeraar is verplicht om voortvarend te handelen.

Hoe Lumada Letselschade jou kan helpen
Bij Lumada Letselschade staan we voor je klaar om deze processen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Onze aanpak omvat:

  • Snel melden: Wij helpen je met het opstellen en indienen van de schademelding, zodat de zaak direct in behandeling wordt genomen.
  • Actief contact: We houden voortdurend contact met de verzekeraar om de voortgang te monitoren en te zorgen dat termijnen worden nageleefd.
  • Snelle voorschotten: We streven ernaar om snel voorschotten te verkrijgen bij duidelijke aansprakelijkheid, zodat je niet in financiële problemen komt.
  • Onderhandelen en schikken: We onderhandelen met de verzekeraar om tot een rechtvaardige en snelle afwikkeling van uw claim te komen.

Bij Lumada Letselschade zetten we ons in om jouw letselschadezaak zo efficiënt mogelijk af te handelen, met respect voor de wettelijke termijnen en een focus op jouw unieke situatie en welzijn.

*Disclaimer: Deze informatie is algemeen van aard en kan niet worden beschouwd als juridisch advies. Voor specifiek advies in jouw situatie, neem contact met ons op.

Heb jij NU vrijblijvend advies nodig?