Skip to main content

Wat is letselschade?

Letselschade treedt op wanneer iemand letsel of schade aan zijn lichaam, geest of emoties ervaart als gevolg van een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout, letsel door een dier of andere situatie. Letselschade kan enorme impact hebben op het leven van slachtoffers en hun families.

Naast lichamelijk letsel heb je vaak ook emotionele schade. Dit kan bijvoorbeeld slapeloosheid of angst zijn. Lichamelijke en emotionele schade samen met de overige financiële gevolgen zijn de basis voor jouw schadedossier. Lumada Letselschade B.V. wil je na het ongeval ondersteunen, omdat je niet zelf alle kennis in huis heeft. Onze specialisten zorgen samen met jou dat je krijgt wat je verdient.

Waar heb je recht op?

Als je betrokken bent geraakt bij een ongeval dan heb je in veel gevallen recht op een schadevergoeding. Dit kan zelfs zo zijn als je zelf schuldig bent aan toedoen van het ongeval. Hierbij komen een heel aantal zaken kijken die wij voor je kunnen regelen. Lumada Letselschade legt contact met de aansprakelijke partij of met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Onze letselschadespecialisten zoeken dan voor jou uit wat je vergoed moet krijgen. Hierbij kun je denken aan:

  • Het eigen risico van de zorgverzekeraar
  • Verlies aan verdienvermogen; inkomen dat je misloopt door het ongeval
  • Smartengeld (immateriële schade)
  • Hulp in de huishouding
  • Verlies aan zelfwerkzaamheid (kosten voor bijvoorbeeld klusjes in en om het huis die je zelf niet meer kunt doen)
  • Kosten in verband met vervanging kapotte kleding
  • Juridische bijstand

Vrijblijvend en kosteloze hulp

Of je nu zelf een slachtoffer bent of iemand kent die te maken heeft met letselschade, onze letselschadespecialisten kunnen je altijd vrijblijvend informeren. De letselschadespecialisten van Lumada Letselschade zorgen ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt!

Je kunt ons bereiken op 06 290 994 59. Wij bellen je dezelfde dag nog terug, ook in het weekend!

Heb jij NU vrijblijvend advies nodig?