">

Gebrekkig product

Prijs

Heeft u net de nieuwste Iphone of Samsung gekocht en vliegt na twee weken de batterij van de telefoon in brand? En heeft u hierdoor lichamelijk letsel opgelopen? Dan kan Lumada Letselschade B.V. u bijstaan bij het verhalen van uw schade.

Product is een zeer breed begrip en waarschijnlijk weet u niet precies wat hier allemaal onder valt. Om dit te verduidelijken volgt hier de volledige omschrijving: ‘een product is elk roerend goed, ook indien het een bestanddeel vormt van een ander roerend of onroerend goed, met inbegrip van elektriciteit, landbouwgrondstoffen (producten van de bodem, van de veefokkerij en van de visserij, met uitzondering van be- of verwerkte producten) en producten van de jacht’.

Een product is ondeugdelijk, wanneer het product één of meerdere gebreken vertoont. Als u hierdoor letselschade heeft opgelopen kunt u de producent van het product aansprakelijk stellen. De aansprakelijkheid is geregeld in de Europese Richtlijn 85/374/EEG en gewijzigd bij Richtlijn 1999/34/EG, dit staat vermeld in de artikelen 6:185 t/m 6:193 BW.

Heeft u schade door een gebrekkig product?  Dan heeft u waarschijnlijk recht op vergoeding van uw volledige schade. Hieronder vindt u een opsomming van voorbeelden van letselschade door een gebrekkig product:

  • De presentatie van het product is afwijkend en hierdoor loopt u letsel op
  • Het te verwachten gebruik van het product is afwijkend

Heeft u letselschade door een gebrekkig product?
U moet zelf bewijs aanleveren dat het product ondeugdelijk is. Hiermee bedoelen we het bewijs dat u schade heeft en dat dit komt door het gebrekkige product. Hierbij hoeft u niet aan te tonen dat dit de schuld is van de producent.

Heeft u lichamelijke schade opgelopen tijdens het ongeval? Maak dan foto’s van de verwondingen, zodat dit later toegevoegd kan worden aan uw dossier.

Voor de afwikkeling van uw letselschade kunt u contact met ons opnemen en wij zorgen ervoor dat u geholpen wordt. Wij adviseren u graag en doen dit in de regel gratis!

Collecties

Heeft u vragen over rechtsbijstand bij letselschade?
Neem gerust contact op met Lumada Letselschade B.V.. U kunt ons bereiken op werkdagen tot 22.00 uur via: 06 290 994 59. U kunt ook via de ´bel mij terug´ button boven aan deze pagina uw telefoonnummer achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

© 2015 - 2023 · Lumada letselschade · Website: NowOnline