">

Stappenplan voor uw letselschadezaak

U bent op zoek naar professionele hulp voor uw letselschadezaak. Lumada Letselschade B.V. kan u hierbij gratis helpen. Waarschijnlijk bent u erg benieuwd naar het verloop hiervan. Om u inzicht te geven in de stappen van een letselschadezaak hebben we hieronder de stappen toegelicht. Lumada Letselschade B.V. staat garant voor excellente service en dienstverlening op maat. In de letselschadezaak staat u, de cliënt, centraal.

Het belangrijkste in uw letselschade zaak is dat we de verzekeraar (rechter) overtuigen van uw onschuld. Daarom is het belangrijk dat we een dossier aanmaken over uw letselschade. Uw medische bewijsstukken vormen hiervoor de basis. Naast de medische bewijsstukken verzamelen we ook gegevens over het ongeluk, uw thuissituatie, uw werksituatie etc. Omdat u nog niet precies  weet wat u allemaal moet verzamelen voor uw dossier gaan we eerst met u in gesprek. Hieronder lichten we kort toe hoe uw letselschadezaak ongeveer zal verlopen.

Stap 1 Vrijblijvend advies: U kunt bij Lumada Letselschade B.V. altijd terecht voor een vrijblijvend advies over uw letsel. Dit kan bij u thuis, maar ook telefonisch. Mocht u naar aanleiding van het telefonisch advies starten met uw letselschadezaak dan komen we bij u langs voor een intakegesprek.

Stap 2 Intakegesprek: Het intakegesprek vindt in veel gevallen bij u thuis plaats. Lumada Letselschade B.V. verwacht niet van onze klanten dat zij moeten reizen voor een afspraak. Veelal hebben wij te maken met klanten die niet in staat zijn om te reizen, daarom komt de adviseur van Lumada Letselschade B.V. bij u thuis voor het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt het ongeval in kaart gebracht, maar ook uw thuissituatie, uw werksituatie etc. Dit doen we om een goed beeld te krijgen van uw opgelopen schade.

Stap 3 Aansprakelijkstelling: Als de intake heeft plaatsgevonden, stelt Lumada Letselschade B.V. de voor uw schade aansprakelijke partij aansprakelijk. Erkent de verzekeraar van de aansprakelijke partij dat zij aansprakelijk zijn, dan begint uw letselschadezaak. Mocht de behoefte bestaan dan wordt gevraagd om betaling van een voorschot op uw schade, zodat u niet in financiële problemen komt. U kunt hierbij denken aan de kosten die u maakt voor fysiotherapie, welke niet vergoed worden door uw verzekeraar. Met het voorschot kunt u dan de gemaakte kosten alvast betalen.

Stap 4 Dossierbehandeling na erkenning aansprakelijkheid: In deze fase werken wij aan het zo volledig mogelijk maken van uw dossier. Tevens adviseert de adviseur van Lumada Letselschade B.V. u tijdens uw herstelperiode. Wanneer u letselschade heeft opgelopen is het, behalve dat Lumada Letselschade B.V. u op de hoogte houdt, belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van alle ontwikkeling in uw dossier. Dit kan te maken hebben met de aansprakelijkheid, uw gemaakte kosten, uw overige schade en uw herstel.

In sommige gevallen is het niet duidelijk of de lichamelijke/ psychische klachten een gevolg zijn van het ongeval. Als dit zo is schakelt Lumada Letselschade B.V. een medisch adviseur in. De medisch adviseur schrijft een medisch advies welke kan dienen als bewijs in uw letselschadezaak. Hiermee kan aangetoond worden of uw klachten door het ongeval komen of niet.

Stap 5 Vaststelling schadevergoeding: Op basis van een aantal posten maakt onze adviseur een definitieve vaststelling van de schadevergoeding. Hierin worden o.a. uw medische kosten, verlies aan verdienvermogen, smartengeld en overige kosten meegenomen.

Stap 6  Afwikkeling dossier: Om uw letselschadezaak af te wikkelen maakt Lumada Letselschade B.V. een afwikkelingsvoorstel. Dit voorstel maken wij altijd in overleg met u. Het is niet vanzelfsprekend dat dit voorstel in één keer wordt goedgekeurd door de verzekeraar. Het onderhandelen tussen onze adviseur en de verzekeraar kost enige tijd. Mochten er zaken zijn die de zaak vertragen, dan zullen we u altijd op de hoogte brengen. Als het afwikkelingsvoorstel eenmaal is goedgekeurd gaat de afwikkeling van uw letselschadezaak snel. U ontvangt dan een vaststellingsovereenkomst van ons met daarop het goedgekeurde voorstel. Zodra u de vaststellingsovereenkomst heeft getekend zal de verzekeraar de slotbetaling op uw bankrekening storten. Hiermee is uw letselschadezaak afgewikkeld.

Heeft u vragen over rechtsbijstand bij letselschade?
Neem gerust contact op met Lumada Letselschade B.V.. U kunt ons bereiken op werkdagen tot 22.00 uur via: 06 290 994 59. U kunt ook via de ´bel mij terug´ button boven aan deze pagina uw telefoonnummer achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

© 2015 - 2023 · Lumada letselschade · Website: NowOnline