">

Belastinggarantie bij letselschade

Wanneer uw dossier is afgewikkeld wordt door de aansprakelijke verzekeraar een vaststellingsovereenkomst opgesteld, welke door u wordt ondertekend.Lumada Letselschade B.V. zorgt ervoor dat de aansprakelijke verzekeraar naast de vaststellingsovereenkomst ook een belastinggarantie opstelt.

Waarvoor dient de belastinggarantie?
Het bedrag dat u door de aansprakelijke verzekeraar uitbetaald krijgt is een netto bedrag. Dat wil zeggen dat u hierover geen belasting hoeft te betalen. Door de afgegeven belastinggarantie staat de verzekeraar garant voor eventuele verschuldigde belastingen.

BOX 1: Inkomen uit werk en woning
De belastinggarantie heeft alleen betrekking op het verlies aan verdienvermogen (Box 1). Wanneer u een aanslag van de Belastingdienst ontvangt waarin zij stelt dat u belasting moet betalen over de door u ontvangen letselschade uitkering, is het aan u om tijdig aan de bel te trekken bij Lumada Letselschade B.V.. Lumada Letselschade B.V. zal dan contact opnemen met de aansprakelijke verzekeraar om ervoor te zorgen dat de verzekeraar de kosten voor zijn rekening neemt, zoals afgesproken in de belastinggarantie. U moet zich echter aan een aantal voorwaarden houden (dit kan per verzekeraar verschillen):
1. U geeft de schadevergoeding in de aangifte inkomstenbelasting niet op als belastbaar inkomen uit werk en woning (Box 1). U kunt de Belastingdienst daar wel apart over informeren. U laat hierbij weten dat de aansprakelijke verzekeraar en u vinden dat de schadevergoeding belastingvrij is. En dat u het bedrag daarom niet heeft opgegeven als belastbaar inkomen.
2. U laat de aansprakelijke verzekeraar (via Lumada Letselschade B.V.) direct weten als de Belastingdienst u vraagt waar de bedragen die de aansprakelijke verzekeraar betaalde vandaan komen of hoe ze zijn opgebouwd.
3. Krijgt u een aanslag? Dan stuurt u die direct via uw belangenbehartiger aan de aansprakelijke verzekeraar. U werkt mee aan bezwaarschriften- en beroepsprocedures die de aansprakelijke verzekeraard nodig vindt.

BOX 3: Inkomen uit sparen en beleggen
Moet u belasting betalen over Box 3 dan is dit voor eigen rekening. Dit bedrag is echter vaak opgenomen in het totale schadebedrag dat u heeft ontvangen na het afsluiten van uw letselschadezaak. Mocht dt niet het geval zijn, kunt u dit navragen aan de letselschade adviseurs van Lumada Letselschade B.V..

Heeft u vragen over rechtsbijstand bij letselschade?
Neem gerust contact op met Lumada Letselschade B.V.. U kunt ons bereiken op werkdagen tot 22.00 uur via: 06 290 994 59. U kunt ook via de ´bel mij terug´ button boven aan deze pagina uw telefoonnummer achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

© 2015 - 2023 · Lumada letselschade · Website: NowOnline