">

Verhaalservice werkgevers

Is uw werknemer betrokken geraakt bij een ongeval en is hij of zij hierdoor arbeidsongeschikt geworden? Dan is dit voor u als werkgever ook erg vervelend. U lijdt ook schade, want u bent als werkgever immers verplicht om de eerste twee jaar tenminste 70% van het loon door te betalen. In sommige gevallen is dit zelfs 100%. Daarnaast maakt u kosten voor het aannemen van een nieuwe werknemer of omdat de huidige werknemer weer moet re-integreren. U als werknemer heeft daarom recht om een gedeelte van de gemaakte kosten te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit is vastgelegde in de wet artikel 6:107a van het Burgerlijk Wetboek, we spreken hierbij ook wel van regresrecht.

Hoe kunt u de gemaakte kosten verhalen op de aansprakelijke partij?
De eerste stap is het aantonen van de aansprakelijkheid van het ongeval. Daarna is het van belang dat wordt aangetoond dat er een verband is tussen letselschade van het ongeval en arbeidsongeschiktheid. Hierover ontstaat vaak discussie en daarvoor is de expertise van de letselschadeadviseurs van Lumada Letselschade B.V. van grote waarde. De letselschadeadviseur van Lumada Letselschade B.V. kan u helpen bij het aantonen van het verband tussen de letselschade van het ongeval en de arbeidsongeschiktheid. Dit doen wij door het voorleggen van medische informatie. Voor de aanvraag van de medische informatie is het van belang dat de werknemer toestemming geeft. Als de medische informatie wordt voorgelegd aan de aansprakelijke partij en er ontstaat discussie dan schakelt Lumada een medisch adviseur in die advies uitbrengt. Een tijdrovende klus waarvoor veel expertise nodig is. Wij als Lumada Letselschade B.V. helpen u graag hierbij!

Welke kosten kunt u verhalen?
U als werkgever kunt het netto aan de werknemer doorbetaalde loon en de in redelijkheid gemaakte re-integratiekosten (bijvoorbeeld vervoer, aanpassingen op werkplek, arbodienst) verhalen op de aansprakelijke partij. Hier vallen ook doorbetaalde overwerkkosten, vakantiegeld, dertiende maand en winstuitkeringen onder.

Ook al heeft u een ziekteverzuimverzekering voor uw werknemers. Het is altijd beter om de schade bij de aansprakelijke partij te claimen. Hierdoor hoeft u niet gebruik te maken van uw eigen ziekteverzuimverzekering wat wellicht kan zorgen voor onnodige premieverhoging.

Helaas is het niet mogelijk om ook de kosten van een vervangende werknemer te verhalen.

Wat kost het u om de schade te verhalen?
Wij berekenen de gebruikelijke incassokosten. Dit is, afhankelijk van het te verhalen bedrag, een percentage van het daadwerkelijk verhaalde bedrag. Wij brengen deze kosten pas in rekening zodra de aansprakelijke verzekeraar de schadevergoeding heeft betaald. Mocht het ons niet lukken om de schade voor u te verhalen, dan zullen wij u dus geen kosten in rekening brengen.

Om achteraf niet voor verrassingen te komen staan, maken wij met u vooraf duidelijke afspraken, zodat u weet waar u aan toe bent.

 

Heeft u vragen over rechtsbijstand bij letselschade?
Neem gerust contact op met Lumada Letselschade B.V.. U kunt ons bereiken op werkdagen tot 22.00 uur via: 06 290 994 59. U kunt ook via de ´bel mij terug´ button boven aan deze pagina uw telefoonnummer achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

© 2015 - 2023 · Lumada letselschade · Website: NowOnline